Go to content Go to menu

Rodzaje lokat

poniedziałek, styczeń 4, 2016

Lokata jest pewną formą umowy, która zawierana jest między klientem, który udostępnia swoje pieniądze na pewien czas, a bankiem, który korzysta z nich dając jednocześnie klientowi wynagrodzenie w postaci odsetek. Pod względem długości trwania lokaty, oprocentowania oraz sposobie wypłacania odsetek, co miesiąc, kwartał lub corocznie, rozróżnia się kilka rodzajów lokat. Wejdź sprawdzić najlepsze oferty lokat 2019 i zarabiaj jak najwięcej.

Lokaty terminowe

W tym przypadku klient udostępnia środki bankowi na określony w umowie czas i zobowiązuje się nie wypłacać ich w tym terminie. Innymi słowy, w tym czasie to bank może dysponować tymi środkami. Jeśli klient dotrzyma umowy, jego środki zostaną powiększone o zysk w postaci odpowiednio wysokich odsetek również wcześniej ustalonych. Jeśli jednak klient postanowi wcześniej podjąć pieniądze i tym samym zerwać lokatę, odzyskuje pieniądze bez części lub nawet całości odsetek.

Wyróżnia się przede wszystkim lokaty długoterminowe i krótkoterminowe. Jak łatwo się domyślić, lokata długoterminowa obejmuje inwestycję na dłuższy okres, ale jest to jednocześnie związane z wyższym oprocentowaniem. Lokaty krótkoterminowe są lepsze dla ludzi o niepewnej sytuacji finansowej.

Lokata dynamiczna

W odróżnieniu od lokaty terminowej, nie grozi tutaj klientowi utrata odsetek. Może on dowolnie wpłacać i wypłacać środki, za co nie ponosi on konsekwencji. Odsetki naliczane są proporcjonalnie do trwania lokaty, więc klient nie ponosi żadnych szkód związanych z zerwaniem lokaty.

Stawka oprocentowania nie jest stała. Zwiększa się bowiem z każdym kolejnym miesiącem trwania lokaty. Klientowi dużo bardziej opłaca się trzymać pieniądze dłużej, aby zyskać lepszy procent odsetek, ale środki nie są zamrożone, jak w przypadku lokat terminowych. Nie ma ryzyka utraty odsetek. Mogą się jedynie okazać niskie, jeśli klient postanowi wcześniej zrezygnować z inwestycji.

Lokata rentierska

Nazwa pochodzi od słowa „renta”. Lokata jest rodzajem lokaty długoterminowej. Odsetki są naliczane, jak w przypadku terminowej lokaty, ale po ustalonym czasie nie są doliczane do kwoty podstawowej. Zostają wypłacone klientowi regularnie, najczęściej co miesiąc, co przypomina wypłacanie renty.