Go to content Go to menu

Nadmierne zadłużenie konsumpcyjne można konsolidować, ale trzeba to zrobić w odpowiednim momencie. Dlaczego? Banki nie obsługują restrukturyzacji zadłużenia bez wykazania przez dłużnika pozytywnej zdolności kredytowej (stabilności dochodów). Kiedy zatem podejmować decyzję o zaciągnięciu kredytu restrukturyzacyjnego?

Czekanie na ostatni moment restrukturyzacji to największy błąd

Główny mit krążący w otoczeniu konsolidacji zobowiązań to odwlekanie restrukturyzacji, aż do momentu, w którym nie możesz w ogóle spłacać pożyczek. To nieracjonalne zachowanie, ponieważ pożyczkodawca po sprawdzeniu potencjału ekonomicznego od razu odrzuci wniosek, co doprowadzi do powstania spirali zadłużenia. Decyzja o konsolidacji zadłużenia powinna wynikać z wygody spłaty, a niekoniecznie z problemów ekonomicznych.

Niskie stopy procentowe to kolejny korzystny czynnik

Kredyt konsolidacyjny zapewnia jedną, uśrednioną, dopasowaną do aktualnego standardu życiowego ratę. Zadłużenie konsolidacyjne można nadpłacać, co prowadzi do zmiany harmonogramu spłat i nie wymaga ponoszenia dodatkowych kosztów (najczęściej). Kredyt konsolidacyjny uzyskasz bez potrzeby powiadamiania współmałżonka. Niskie stopy procentowe zachęcają wyraźnie do restrukturyzacji kredytów gotówkowych. Rok 2019 to prawdopodobnie jeden z ostatnich momentów na bardzo niskie raty.

Stabilność dochodowa oszczędza zabezpieczenia majątkowe

Najlepiej konsolidować zadłużenie przy stabilnych dochodach, ponieważ nie wnosisz wtedy zabezpieczeń majątkowych do umowy. Większość banków akceptuje wyłącznie nieruchomości. I tak nigdy nie uzyskasz kredytu konsolidacyjnego na 100% wartości zabezpieczenia, co ogranicza zdecydowanie potencjał tej formy naprawy budżetu domowego. Przed złożeniem wniosku o kredyt konsolidacyjny ściągnij płatny raport z Biura Informacji Kredytowej, w którym szybko ocenisz własną punktację. Odwlekanie konsolidacji do ostatniego momentu nie ma sensu. Kredyt konsolidacyjny traktuje się w bankach, jak oddzielny produkt podlegający pełnej analizie zdolności kredytowej.

Wniosek

Kredyt konsolidacyjny to ułatwienie spłaty zobowiązań, a nie docelowy ratunek w poważnym kryzysie finansowym. Bez pozytywnej zdolności kredytowej nie masz szans na otrzymanie atrakcyjnych warunków.