Go to content Go to menu

Do czynników, które determinują wysokość kosztów kredytu samochodowego należą :

  • Koszt pojazdu – im jest on droższy tym kwota kredytu samochodowego jest wyższa a tym samym bardziej opłacalna
  • Lata pojazdu – koszty kredytu zwiększają się wraz z wiekiem pojazdu, przedmiotem kredytu samochodowego zazwyczaj nie może być pojazd 10- lub 15-letni,
  • Wysokość wkładu finansowego – znacznie wpływa na wysokość kosztów kredytu samochodowego

Analizując wady i zalety kredytu samochodowego można stwierdzić że kredyt samochodowy jest bardziej opłacalną opcją kredytową pod warunkiem, że jego przedmiotem jest nowy pojazd, starszy zwykle podwyższa koszty zobowiązania, co w ogólnym rozrachunku nie jest preferencyjne dla kieszeni kredytobiorcy. Jeśli zależy nam na 10letnim pojeździe wówczas rozsądniej jest wziąć kredyt gotówkowy aby z jego środków zakupić pojazd.

Kredyt samochodowy dla firm

Należy pamiętać że ta forma finansowania jaką jest kredyt samochodowy dla firm powoli jest wycofywana z ofert instytucji finansowych na rzecz leasingów.

Czym jest kredyt samochodowy?

Kredyt samochodowy to rodzaj zobowiązania, które jest udzielane przez instytucje finansowe lub banki samochodowe dostępne w autoryzowanych salonach motoryzacyjnych. Udostępniane za jego pośrednictwem środki muszą zostać spożytkowane na zakup pojazdu nowego bądź używanego. Należy pamiętać, że nie oznacza to przedmiotem kredytu samochodowego musi być wyłącznie samochód gdyż kredyt samochodowy jest udostępniany również na zakup np. przyczepy kempingowej, motoroweru, traktora i motocykla,a więc wszystkich tych pojazdów posiadających numer rejestracyjny. Zakupiony pojazd staje się zabezpieczeniem kredytu samochodowego.

Kredyt samochodowy dedykowany klientom indywidualnym jest udostępniany na tych samych zasadach jak kredyt samochodowy dla firm. Mowa tu o zabezpieczeniach takich jak zastaw rejestrowy, Przewłaszczenie oraz cesja praw z polisy AC.

Warunki kredytu samochodowego dla firm

Kiedy przedsiębiorca zdecyduje się na kredyt samochodowy musi być świadomy, że cała procedura jego przyznania jest dużo bardziej restrykcyjna niż w przypadku leasingu. Instytucje finansowe szczególną uwagę zwracają na zdolność kredytową firmy oraz jej zyski. Zazwyczaj instytucje finansowe nie udostępniają kredytów samochodowych raczkującym firmom, gdyż obawiają się o niewywiązanie się z warunków umowy.

Kiedy przedsiębiorstwo ubiega się o kredyt samochodowy wówczas musi przedstawić:

  • Wypis z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
  • Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z podatkami
  • Dokumentacja firmowa, faktury

Kredyt samochodowy udzielany firmom posiada wiele zalet, do których należy :

  • Długi okres kredytowania
  • Korzystne oprocentowanie
  • Możliwość wcześniejszej spłaty lub zawieszenia zobowiązania